Γραφείο από τη χρήση του τύπου μπορούν να χωριστούν σε:
- Nov 16, 2015 -

Μπορούν να διαιρεθούν σε: αφεντικό καρέκλες, καρέκλα, προσωπικό καρέκλα, εκτελεστικός καρέκλες, καρέκλες διάσκεψη, συνάντηση καρέκλες, εργονομικές καρέκλες, και ούτω καθεξής.